Lokale energie van Groninger bodem

Wie doun't zulf!

In Groningen willen we een bijdrage leveren aan de energietransitie, maar wel van onderaf, vanuit initiatieven van inwoners zelf. Van jou dus.
Op die manier voelt iedereen zich betrokken bij de plannen en blijft baas in zijn buurt. Doe je ook mee?

De Groninger Energiekoepel (GrEK) is in 2013 opgericht door Groningers die samen met hun dorp of buurt energie opwekken en besparen. GrEK helpt inwoners van Groningen die een energie-initiatief of -coöperatie willen starten met professionele ondersteuning. Wij bieden dit door kennis, praktische hulp en het helpen oplossen van juridische vraagstukken. Zo maken we de weg vrij en bereiken we samen meer! En versnellen we de duurzame beweging in Groningen. We streven naar lokaal (mede-)eigenaarschap bij projectontwikkeling en een lokale bestemming van de baten.

VanOns beweging in de noordelijke provincies

Met de koepels in Drenthe en Friesland zijn we een beweging gestart, de VanOns beweging. Met ons eigen energiebedrijf: Energie VanOns. Energie VanOns is een coöperatief bedrijf zonder winstoogmerk. De opbrengst blijft binnen de beweging en wordt ingezet voor nieuwe duurzame activiteiten en projecten op regionaal en lokaal niveau. Zo dragen we stap voor stap bij aan een groenere wereld.

Wat kunnen we samen doen?

Energie besparen

Lees hier hoe je alleen of samen met je wijk of dorp energie kunt besparen.

Energie opwekken

Lees hier meer over het lokaal opwekken van groene energie.

Energie leveren

Lees hier meer over het lokaal leveren van duurzaam opgewekte stroom.

Coöperatie starten

Hier vind je meer informatie over het oprichten van een energiecoöperatie.

De impact van
lokale energie-initiatieven in Groningen

De lokale energiecoöperaties in Groningen bruisen en daarmee de VanOns beweging. Veel enthousiaste mensen zetten zich actief in voor een lokaal energie-initiatief en daarmee voor meer lokaal eigenaarschap en een groenere wereld. En zij boeken resultaat in Groningen! Op steeds meer plekken wordt gewerkt aan energiebesparing en lokale, groene energie opgewekt voor en door de inwoners van Groningen.

Wil je aan de slag? Neem contact op!

De Groninger Energiekoepel ondersteunt je met advies bij de opstart en realisatie van duurzame projecten bij jou in de buurt.