Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Wijk Energie Plannen - De WEP aanpak

Verduurzaam je dorp of wijk met GrEK’s Wijk Energie Plannen (WEP)! Samen creëren we een breed gedragen visie voor een aardgasvrije toekomst. Bij GrEK geloven we dat de warmtetransitie vraagt om betrokkenheid van bewoners. Daarom ondersteunen we bij het vergroten van draagvlak en het betrekken van geïnteresseerden. Onze procesbegeleiding helpt jouw projectgroep met het creëren van draagvlak en het vinden van de meest geschikte warmteoplossingen.

Wijk Energie Plan

Werken met drie projectgroepen

Binnen het WEP-project werken we samen met drie groepen: de projectgroep, de kerngroep en de klankbordgroep. Als projectgroep voeren inwoners het project uit en zijn onderverdeeld in twee groepen:

  • Participatie
  • Financiën en techniek

De kerngroep bestaat uit een afvaardiging van werkgroepen, gemeente en andere stakeholders. En de klankbordgroep is een betrokken groep bewoners die regelmatig feedback geven op de plannen.

Wil jij ook aan de slag met een Wijk Energie Plan? Samen werken we aan een duurzame toekomst voor jouw dorp of wijk. Neem contact op en vraag onze ondersteuning!