Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Wijk Energie Plannen - De WEP aanpak

Verduurzaam je dorp of wijk met GrEK’s Wijk Energie Plannen (WEP)! Samen creëren we een breed gedragen visie voor een aardgasvrije toekomst. Bij GrEK geloven we dat de warmtetransitie vraagt om betrokkenheid van bewoners. Daarom ondersteunen we bij het vergroten van draagvlak en het betrekken van geïnteresseerden. Onze procesbegeleiding helpt jouw projectgroep met het creëren van draagvlak en het vinden van de meest geschikte warmteoplossingen.

Wijk Energie Plan

Werken met drie projectgroepen

Binnen het WEP-project werken we samen met drie groepen: de projectgroep, de kerngroep en de klankbordgroep. Als projectgroep voeren inwoners het project uit en zijn onderverdeeld in twee groepen:

  • Participatie
  • Financiën en techniek

De kerngroep bestaat uit een afvaardiging van werkgroepen, gemeente en andere stakeholders. En de klankbordgroep is een betrokken groep bewoners die regelmatig feedback geven op de plannen.

Ondersteuning voor een wijk energieplan

Alle gemeentes in Nederland staan voor de opgave om de overgang naar duurzame energie te stimuleren. Samen met Grunneger Power en Natuur en Milieufederatie Groningen zijn wij de Coöperatieve Aanpakkers. We willen dat bewoners zelf invloed hebben in de overgang naar duurzame warmte in hun eigen buurt of dorp. Zo ben jij als bewoner namelijk optimaal betrokken bij veranderingen in jouw directe omgeving. Wij ontwikkelden een bewezen methode om jou en het duurzame initiatief bij je in de buurt te ondersteunen om tot een wijk energieplan (WEP) of een dorpsenergieplan voor duurzame warmte te komen. Of het initiatief nou al bestaat of nog moet beginnen. Dit is de Coöperatieve Aanpak.

Wat is de Coöperatieve Aanpak?

De Coöperatieve aanpak is een methode om samen met wijk- en dorpsbewoners tot een sterk wijk energieplan of dorpsenergieplan te komen voor de overgang naar een aardgasvrije buurt of dorp. Met de Coöperatieve Aanpak, in de wandelgangen ook vaak WEP aanpak genoemd,  zorgen we dat de wensen van de bewoners in Groningen en de gemeenten in de provincie samenkomen. We maken met jouw lokale, duurzame initiatief een plan voor en door bewoners. Zo sta je zo veel mogelijk zelf aan het roer van de overgang naar duurzame warmte. De hele buurt is dan minder afhankelijk van de overheid en grote energiebedrijven. Jullie krijgen regie over eigen energie.

Wat doen de Coöperatieve aanpakkers samen met jou?

De Coöperatieve Aanpakkers gaan voor échte samenwerking met het duurzame initiatief in jouw buurt. Dankzij zo’n samenwerking, hebben één buurt en vijf dorpen in de provincie nu al hun eigen wijk energieplan of dorpsenergieplan en dus regie over eigen warmte. Jouw nieuwe of bestaande initiatief profiteert dus van de kennis, ervaring en het netwerk van jullie voorgangers en onze betrokken professionals. We gaan met je in gesprek. Ook als het schuurt of even tegenzit. Samen houden we bijeenkomsten en buurtonderzoeken en organiseren we inspirerende activiteiten, workshops en excursies. We informeren en discussiëren, onderzoeken en ontwerpen. Alles samen met jou en je initiatief. Bij elke mooie stap die we samen maken, vieren we het resultaat. Zo werk jij met je wijk of dorp samen met ons aan een groen en duurzaam Groningen!

Wil je meer weten over de coöperatieve aanpak? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek. Want aanpakken doe je samen.