Leergemeenschappen

In verschillende leergemeenschappen wordt kennis gedeeld over specifieke onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van de leergemeenschappen waarin de Groninger Energiekoepel participeert.

LGS: lokaal eigenaarschap

Het doel van deze leergemeenschap is samen invulling geven aan lokaal eigenaarschap in grootschalige energieprojecten. De duurzame energievoorziening is zichtbaar in onze achtertuin, de lasten maar ook de lusten moeten eerlijk verdeeld worden. Energiecoöperaties kunnen een rol spelen in het organiseren van lokaal eigenaarschap in de energievoorziening van de toekomst. De leergemeenschap houdt zich bezig met thema’s als projectontwikkeling en participatie en werkt toe naar een uiteenzetting van verschillende mogelijkheden van omgaan met revenuen uit grootschalige energieprojecten.  

Bronnen VanOns is een partner in deze leergemeenschap. Zij zijn initiatiefnemer van het project ‘Lokaal eigenaarschap bij grootschalige opwek’ en hebben veel praktijkkennis opgedaan in het vormgeven van lokaal eigenaarschap. 

Om aan te melden voor een Leergemeenschap heb je een Teams-account nodig.

LGS: slimme oplossingen

In deze leergemeenschap worden thema’s als flexibiliteit, energiemarkt, energiediensten, netbalans, congestie en systeemintegratie onderzocht met als doel te verkennen welke rol lokale coöperaties hierin kunnen oppakken. Denk aan het initiëren van lokale projecten rondom systeemintegratie, onderdeel worden van een coöperatieve aggregator of het inzetten van een zonnepark voor een coöperatieve programmaverantwoordelijke partij (een partij op de energiemarkt die vraag en aanbod van energie zo goed mogelijk afstemt op elkaar). De netcongestieproblematiek is voor veel coöperaties aanleiding om te kijken naar mogelijkheden om toch projecten te kunnen realiseren ondanks de problematiek. Deze leergemeenschap is onderdeel van het project ‘Coöperatief in balans’ geïnitieerd door de Hanze Hogeschool. 

Om aan te melden voor een Leergemeenschap heb je een Teams-account nodig.