Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Leergemeenschappen

In verschillende leergemeenschappen wordt kennis gedeeld over specifieke onderwerpen. Hieronder volgt een overzicht van de leergemeenschappen waarin de Groninger Energiekoepel participeert.

Leergemeenschap: lokaal eigenaarschap

De leergemeenschap heeft als doel om samen te werken aan lokaal eigenaarschap in grootschalige energieprojecten. Het streven is om de voordelen en nadelen van deze projecten eerlijk te verdelen en de duurzame energievoorziening zichtbaar te maken in onze directe omgeving. Energiecoöperaties kunnen een cruciale rol spelen in het realiseren van dit lokale eigenaarschap in de energievoorziening van de toekomst. De focus van de leergemeenschap ligt op projectontwikkeling en participatie en er wordt gewerkt aan het uiteenzetten van verschillende mogelijkheden om om te gaan met de inkomsten uit grootschalige energieprojecten.

Bronnen VanOns is betrokken bij deze leergemeenschap als partner. Zij zijn de drijvende kracht achter het project “Lokaal eigenaarschap bij grootschalige opwek” en hebben veel ervaring opgedaan in het vormgeven van lokaal eigenaarschap.

Om aan te melden voor een Leergemeenschap heb je een Teams-account nodig.

Leergemeenschap: slimme oplossingen

In deze leergemeenschap onderzoeken we hoe lokale coöperaties invulling kunnen geven aan onderwerpen als flexibiliteit, de energiemarkt, energiediensten, netbalans, congestie en systeemintegratie. Dit kan betekenen dat zij zich inzetten voor lokale projecten rondom systeemintegratie, deelnemen in een coöperatieve aggregator of zonne-energieparken beheren als coöperatieve programmaverantwoordelijke partij op de energiemarkt. Veel coöperaties zijn op zoek naar manieren om projecten te realiseren, ondanks de uitdagingen van congestie op het netwerk. Deze leergemeenschap is onderdeel van het project “Coöperatief in balans” georganiseerd door de Hanzehogeschool.

Om aan te melden voor een Leergemeenschap heb je een Teams-account nodig.