Regiotafels

Energiecoöperaties groeien in belang in de energietransitie. Dit brengt meer verantwoordelijkheid en vraagt om regionale samenwerking.

Faciliteren regiotafels voor sterkere samenwerking

De GREK werkt met het faciliteren van regiotafels aan het versterken van de regionale samenwerking tussen energiecoöperaties onderling en met de gemeente. De regiotafels bestaan uit vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties die regelmatig samenkomen, kennis uitwisselen, samenwerken en samen optrekken met de gemeente en in projecten. Aan de hand van overleg stelt de regiotafel met de gemeente een uitvoeringsagenda op.

Deze infrastructuur maakt de lokale energiesector sterker en effectiever, en maakt het een plek waar thema’s als de Regionale Energie Strategieën (RES) aan bod komen.