Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Initiatieven voor een betere buurt

In de provincie Groningen zijn al vele energiecoöperaties en initiatieven actief met duurzame projecten. De provincie telt al meer dan 70 energie-initiatieven, waaronder meer dan 40 coöperaties. Al deze ideeën komen uit de dorpen en wijken zelf. Niet van bovenaf opgelegd dus, maar van onderop georganiseerd. Op die manier voelt iedereen zich betrokken bij de plannen en blijft baas in zijn buurt.

Lokale energiecoöperaties geven buurten de kans om samen te beslissen hoe ze hun energie- en warmtevoorziening willen regelen en om daar gezamenlijk eigenaar van te zijn. In zo’n coöperatie komen burgers bij elkaar om duurzame plannen te maken die goed zijn voor hun eigen omgeving. Op deze manier kunnen burgers bijdragen aan de overgang naar duurzame energie. Dit gaat niet alleen over het opwekken van elektriciteit met windmolens en zonnepanelen, maar ook over lokale energieopslag, warmtenetten, laadpalen en elektrisch rijden. Energiecoöperaties zijn belangrijk voor gemeenten bij het overstappen naar duurzame energie. Zij helpen bij het opzetten van projecten die gedragen worden door de lokale gemeenschap en de bewoners, en zijn betrokken bij het besparen van energie.

Binnen de bestaande lokale energiecoöperaties is veel expertise beschikbaar. De GrEK wil graag stimuleren dat we van elkaar leren en kennis uitwisselen. Daarnaast staan we initiatiefnemers bij met raad en daad. Zo bouwen we met elkaar aan een duurzame toekomst.