Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Initiatief

Energiecoöperatie Sunbrouck

  • 375.000 kWh

De coöperatie heeft als doel om inwoners en organisaties in de directe omgeving van het zonnepark door middel van meerdere opwekinstallaties in staat te stellen elektrische stroom op te wekken uit zonlicht. In coöperatief verband wordt zo op kleine schaal bijgedragen aan de verduurzaming. Uitgangspunten hierbij zijn het bevorderen van de opwekking van energie uit andere bronnen dan fossiele brandstoffen, maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen, het creëren van meerwaarde voor de deelnemers en het waarborgen van de continuïteit van de coöperatie.

‘Wij willen het opwekken van duurzame energie voor iedereen mogelijk maken. De wereld verbeteren begint bij jezelf, maar we moeten het samen doen!’

- Chris Muthert (medeoprichter en penningmeester)

Duurzaam

De zon is een schone energiebron, die nooit opraakt. Zonnepanelen benutten deze natuurlijke energie en zetten het om in elektriciteit. Met de zonnepanelen van SunBrouck draag je bij aan een meer duurzame wereld.

Energiecoöperatie Sunbrouck

  • Tussenklappen WZ 10
  • 9649EB
  • Muntendam
Bezoek website