Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Initiatief

StuW

De energietransitie is iets dat ons allemaal raakt. Het heeft impact op vele terreinen, denk onder andere aan de sociaal-economische gevolgen die voor een ieder weer anders worden ervaren of aan de gevolgen voor het landschap daar waar zonneparken of windmolens worden gerealiseerd. StuW wil een bijdrage leveren aan en een stem hebben in de totstandkoming van de transitie en het halen van gerelateerde regionale doelen zoals die zijn geformuleerd in de diverse visiedocumenten en vastgestelde beleidskaders van de provincie en de gemeenten met een voor ieder acceptabel resultaat.

“Nutsbedrijven in handen van burgers en overheden: de ruggengraat van onze samenleving, waarin toegang tot essentiële diensten niet afhankelijk mag zijn van winstbejag. Een goede start: het lidmaatschap van een regionale energiecoöperatie.”
– Jan Willem Kok (bestuurslid)

StuW

  • 2e Pallertweg 6
  • 9545 TW
  • Bourtange
Bezoek website