Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 04 december 2023

Groningen wil groene energie betaalbaar en weer van bewoners maken - 24 partijen onderschreven dit initiatief

Op vrijdag 1 december 2023 tekenden 22 lokale, regionale en landelijke partijen in de kerk
van Garnwerd het initiatief: ‘Betaalbare en groene energie voor alle Groningers’. Inmiddels zijn daar twee partijen bij gekomen.

De partijen, alle betrokken bij het opwekken van lokale en duurzame energie, willen
betaalbare en groene energie beschikbaar maken voor alle Groningers. De energierekening
wordt duurzaam laag gehouden doordat de lokale energie tegen kostprijs+ geleverd wordt
aan gebruikers. Partijen willen daarmee niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse
investeerders en groene energie leveren aan de directe omgeving. De inkomsten van de
opgewekte energie worden lokaal geïnvesteerd.

Het elektriciteitsnet is overbelast
Netcongestie, overbelasting van het elektriciteitsnet op momenten dat er heel veel energie
wordt opgewekt, wordt een steeds groter probleem. Peter Gerrits, voorzitter van de Groninger
EnergieKoepel en mede-initiatiefnemer: “Door in een gebied voldoende stroom op te wekken,
mensen en bedrijven bewust te maken van wanneer ze hun eigen stroom kunnen gebruiken
en stroom op te slaan kunnen de kosten veel lager blijven. We hebben daarbij wel de
samenwerking nodig met Enexis, bedrijven die meedoen en de overheid.

Energie moet geen verdienmodel zijn
Op piekmomenten, bijvoorbeeld wanneer de zon veel schijnt en mensen weinig energie
gebruiken, omdat ze aan het werk zijn, wordt deze duurzaam opgewekte energie weer
teruggeleverd aan de markt die daarna weer tegen een hoge prijs terug gekocht moet worden
van de energiebedrijven. Energie VanOns, het eigen publieke energiebedrijf van
energiecoöperaties, wordt de energieleverancier van dit initiatief. Directeur Jaap Hoeksema:
“Wij vinden het belangrijk dat duurzame energie voor iedereen beschikbaar is en geen
verdienmodel voor de energieleverancier. En dat we de opbrengsten investeren in het verder
verduurzamen van de regio.”

Niet afhankelijk zijn maar het zelf doen
Door bewoners te betrekken en van onderop de energietransitie te organiseren willen partijen
meer draagvlak voor de opwek van duurzame energie en ander gedrag van bedrijven en
bewoners te bevorderen. Steven Volkers, directeur van energiecoöperatie Grunneger Power:
“Als mensen zelf invloed hebben op hun energietarief en weten: deze stroom komt uit mijn
eigen buurt en is van onszelf, krijg je een hele andere dynamiek. Dat ervaren wij al jaren als
energiecoöperatie met onze eigen leden. “Niet meer afhankelijk zijn van de gaswinning is
volgens mij iets waar we in Groningen echt het verschil mee kunnen maken voor en samen
met onze bewoners, de overheid en ondernemers”.

De komende tijd gaan partijen de plannen verder doorontwikkelen en voorbeeldprojecten
(pilots) uitvoeren. Meer partijen kunnen aanhaken. Het initiatief zoekt nadrukkelijk het overleg
met overheden en de netbeheerder Enexis om de uitvoering mogelijk te maken.