Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Energiecoöperaties Groningen

Er zijn veel lokale energiecoöperaties actief in de provincie Groningen. Al meer dan 40 zijn actief in stad en ommeland. Je vindt een actueel overzicht van energiecoöperaties in Groningen op onze website.

Werkzaamheden Groninger Energiekoepel

De Groninger Energiekoepel (GrEK) ondersteunt lokale energiecoöperaties graag bij het professionaliseren van de organisatie en ondersteunt op allerlei manieren bij het tot een blijvend succes maken van het initiatief. Ook koppelt GrEK met bijvoorbeeld initiatiefbegeleiding nieuwe energie-initiatieven aan bestaande lokale coöperaties om zo krachten te bundelen. Wij faciliteren daarbij voor Groninger gemeenten regiotafels waarin de lokale energiecoöperaties ontwikkelingen bespreken en hun uitvoeringsagenda afstemmen met gemeenten. Ook kunnen Groninger energiecoöperaties meer te weten komen over verschillende onderwerpen door onze leergemeenschappen. Zo blijven zij op de hoogte en kunnen zij meebewegen met het dynamische energie-landschap.

Wat is een energiecooperatie in de Groninger praktijk?

In een lokale energiecoöperatie verenigen groepen Groningers zich om te investeren in en eigenaar te zijn van duurzame energiebronnen. Met als doel om duurzame energie te produceren en te leveren aan hun leden, en zo het gebruik van duurzame energie in de lokale gemeenschap te bevorderen. Zo blijven inwoners van Groningen eigenaar over hun omgeving en krijgen zij zeggenschap over de wijze waarop energie wordt opgewekt. De Groninger energiecoöperaties betrekken de leden ook vaak bij het besluitvormingsproces en geven voorlichting over duurzame energie en duurzaamheid. GrEK ondersteunt indien gewenst ook bij deze activiteiten.

Oprichten energiecoöperatie Groningen

Heb je plannen om een energiecoöperatie op te richten in de provincie Groningen? GrEK maakt graag met jou concrete plannen en realiseert deze vervolgens met jou. Het oprichten van een energiecoöperatie vereist veel tijd, middelen en mensen. Door gebruik te maken van bestaande kennis hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden en kun je sneller tot uitvoering over gaan. In grote lijnen kun je de volgende stappen zetten:

  1. Vorming van een oprichtersgroep: Zoek enthousiaste mensen die ook geïnteresseerd zijn in het oprichten van een energiecoöperatie en nodig hen uit om lid te worden van de oprichtersgroep.
  2. Oprichting van de coöperatie: Stel de statuten op, richt de coöperatie formeel op, en registreer de coöperatie bij de Kamer van Koophandel.
  3. Financiering: Verzamel voldoende financiële middelen om de energiecoöperatie op te starten. Dit kan door het werven van leden en door crowdfunding.
  4. Ontwikkel een energieplan: Bedenk hoe de energiecoöperatie duurzame energie zal opwekken en verdelen.
  5. Bouw de energie-infrastructuur: Zet de plannen uit het energieplan om in de praktijk door het bouwen van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens.
  6. Verkoop energie aan leden: Verkoop de opgewekte duurzame energie aan de leden van de energiecoöperatie door ons coöperatieve energiebedrijf EnergievanOns.

Wil je meer informatie, neem contact op. We helpen je graag verder!