Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Medewerkers

De Groninger Energiekoepel heeft de volgende medewerkers:

Jan Pieter van der Velde – Directeur

Vanaf 1 november 2023 mag ik mij samen met de collega’s van de Groninger Energie Koepel inzetten voor de verduurzaming van de provincie Groningen. Ik heb ervaring opgedaan in zowel de profit als non-profit sector en de studies Environmental- & Energiemanagement + Accountancy gevolgd. Mijn passie ligt bij het bijeenbrengen van expertises om aan de vraag van onze leden en klanten te voldoen waardoor inwoners van de provincie Groningen voldoende zeggenschap krijgen en houden in het duurzame energiesysteem van de toekomst. Wij hanteren hierbij een coöperatieve werkwijze.

Harm Jan Prins – Projectbegeleider

Sinds 2017 ben ik projectbegeleider bij GrEK. Ik begeleid projecten die zich richten op collectieve opwek zoals bijvoorbeeld postcoderoosprojecten of lokaal eigendom in grootschalige zonneparken. Ook organiseer ik leergemeenschappen rondom thema’s als de postcoderoosregeling, slimme systemen en netbalans, lokaal eigenaarschap en groen gas.

Je kunt mij per mail bereiken: harmjan.prins@grek.nl

Jantine Koppert – Initiatiefbegeleider (Gemeente Het Hogeland) Wijkenergie Plannen begeleider

Sinds 2016 werk ik voor GrEK, de eerste paar jaar begeleidde ik initiatiefnemers voornamelijk bij coöperatieve opwekprojecten. Inmiddels is de focus verschoven naar warmte projecten en begeleid ik werkgroepen met het maken van plannen voor een aardgasvrij dorp en in veel gevallen ook een energieneutraal dorp. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt voor energie-initiatieven in de gemeente Het Hogeland.

Je kunt mij per mail bereiken: jantine.koppert@grek.nl

Maurice Bosman – Procesbegeleider

Sinds januari 2024 werk ik voor de GrEK als procesbegeleider. Ik heb het geluk dat ik voor de GrEK diverse energiebesparende projecten en initiatieven mag leiden in de provincie. De kennis en ervaring die ik opgedaan heb als energiecoach, energieprestatieadviseur en met het verduurzamen van mijn eigen woning komen daarbij goed van pas.

Je kunt mij per mail bereiken: maurice.bosman@grek.nl

Nicolette Hetzler – Backoffice

Sinds oktober 2023 werk ik voor GrEK als medewerker Backoffice. Mijn functie houdt in dat ik aanvragen voor advies over energiebesparende maatregelen en verduurzaming van woningen match met een van onze energiecoaches. Daarnaast verricht ik voorkomende administratieve werkzaamheden en hand- en spandiensten voor mijn GrEK-collega’s.

Je kunt mij per mail bereiken: nicolette.hetzler@grek.nl